Nhiều người trong chúng ta bị mất cảnh giác bởi những dấu hiệu đầu tiên của thời kỳ mãn kinh. Chúng tôi không mong đợi có các triệu chứng mãn kinh trong khi vẫn còn thời gian. Có nghĩa là gì trong thời kỳ mãn kinh?

Bài viết trước, tôi đã đề cập đến một số nguyên nhân dẫn đến mãn kinh sớm ở phụ nữ. Bài này sẽ đề cập đến độ tuổi trung bình của phụ nữ sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh.

Phụ nữ tuổi nào trải qua thời kỳ mãn kinh ở tuổi nào?

Có rất nhiều sự nhầm lẫn ở đó, tôi tìm thấy rất nhiều phụ nữ, bao gồm cả tôi, tự hỏi ‘bạn mong đợi tuổi mãn kinh bao nhiêu tuổi?’ Đối với hầu hết chúng ta, thời kỳ mãn kinh sẽ xảy ra trong độ tuổi từ 48 đến 55. Độ tuổi trung bình của phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh ở Ireland là 50 năm. Chúng ta có thể bắt đầu trải nghiệm các triệu chứng lên đến tám năm trước thời điểm đó, trong một giai đoạn gọi là ‘tiền mãn kinh’. Đối với một số người trong chúng ta, thời kỳ mãn kinh có thể bắt đầu ở độ tuổi 30 và đối với những người khác ở độ tuổi 50. Bạn cũng sẽ thấy rằng hầu hết thông tin có sẵn liên quan đến thời kỳ mãn kinh sẽ cung cấp cho bạn độ tuổi trung bình hoặc độ tuổi trung bình hơi khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn, nhưng đó là bởi vì tất cả chúng ta đều khác nhau.

Bạn mong đợi tuổi mãn kinh bao nhiêu tuổi?

Đúng là tuổi mà chúng ta đạt đến thời kỳ mãn kinh có liên quan đến độ tuổi mà các bà mẹ của chúng ta đạt đến thời kỳ mãn kinh. Phụ nữ đã có con vào cuối năm sinh đẻ có xu hướng có thời kỳ mãn kinh muộn hơn. Một số phụ nữ có thể trải qua một thời kỳ mãn kinh sớm hoặc sớm – trước tuổi 40, và một lần nữa điều này có thể là di truyền. Không nhất thiết phải là một liên kết giữa sự khởi đầu của tuổi dậy thì và thời kỳ mãn kinh. Ví dụ, nếu thời gian của bạn bắt đầu muộn, bạn sẽ không phải lúc nào cũng có thời kỳ mãn kinh muộn.

Bạn muốn tuổi mãn kinh muộn hơn? Tại sao không tham gia tập thể dục. Luyện tập bằng máy chạy bộ là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe.

Tuổi trung bình của thời kỳ mãn kinh của phụ nữ là bao nhiêu?

Khi nào và như thế nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu thay đổi từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác. Tuy nhiên, tuổi mãn kinh trung bình cho phụ nữ là 50. Đây là tuổi cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Hãy tham khảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe Amstrong tại trang web http://www.airnetfrn.org/. Thời kỳ mãn kinh được định nghĩa là thời điểm bạn có thời gian cuối cùng. Nó sẽ chỉ được nhìn lại rằng bạn nhận thức được sự xuất hiện này, và bạn sẽ cần phải có không có thời gian cho 12 tháng cho thời kỳ mãn kinh đã xảy ra. Hầu hết các triệu chứng của chúng tôi diễn ra trong giai đoạn gọi là tiền mãn kinh, 4-8 năm trước thời kỳ mãn kinh. Khi phụ nữ nói về trải qua thời kỳ mãn kinh, đây là giai đoạn mà họ đang thực sự nói đến.